«REVELATIONS»

«REVELATIONS»

«REVELATIONS»

Πού: ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πότε: - 16/11/19

Εισιτήρια: Από €25


Πληροφορίες:

"REVELATIONS" is not a concert, although almost two dozen musical and poetic works are heard during the performance, performed by Dmitry accompanied by the Pevtsov Orchestra.


Video

Περισσότερες Πληροφορίες:

But this is not a performance, because here Pevtsov acts not as an actor, but rather as a narrator, moreover, the narrator is from HIS OWN FACE. 

There is no acting game, as is customary in a normal performance. This is more like an attempt here and now, in front of the audience to understand what a person’s life consists of, and what HE is, this person.

Dmitry does not have a text written in advance, everything that happens on stage (except for the performance of songs and poems), is a full improvisation, so each performance is different from the previous and the next. Only the utmost sincerity with which Dmitry communicates with the audience remains unchanged. 

Childhood, youth, Love, sin, death, Faith - these are the topics that are the basis and subject of conversation in "REVELATIONS".And these topics concern each of us ....


Ασφαλείς Τρόποι Πληρωμής
Εισιτήρια Πωλούνται

Η SoldOut Tickets ανήκει στην S.S.A Soldout Ltd και είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων για τους παραγωγούς, διοργανωτές και τους χώρους εκδηλώσεων και ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του παραγωγού και του αγοραστή των εισιτηρίων.